Accueil > ENVIRONNEMENT > ENVIRONNEMENT : PETITIONS MAIL & COURRIERS... > Soutenez l’action en justice contre Total ! PETITION > Soutenez l&amp ;amp ;amp ;amp ;amp ;amp ;amp ;amp ;amp ;amp ;amp ;amp (...) > Poster un message

Poster un message

En réponse à :

Soutenez l&amp ;amp ;amp ;amp ;amp ;amp ;amp ;amp ;amp ;amp ;amp ;amp ;#039 ;action en justice contre Total ! &amp ;amp ;amp ;amp ;amp ;amp ;amp ;amp ;amp ;amp ;amp ;amp ;lt ;font style=&amp ;amp ;amp ;amp ;amp ;amp ;amp ;amp ;amp ;amp ;amp ;amp ;quot ;color :#FF0000 ;&amp ;amp ;amp ;amp ;amp ;amp ;amp ;amp ;amp ;amp ;amp ;amp ;quot ;&amp ;amp ;amp ;amp ;amp ;amp ;amp ;amp ;amp ;amp ;amp ;amp ;gt ;PETITION&amp ;amp ;amp ;amp ;amp ;amp ;amp ;amp ;amp ;amp ;amp ;amp ;lt ;/font&amp ;amp ;amp ;amp ;amp ;amp ;amp ;amp ;amp ;amp ;amp ;amp ;gt ;

1er septembre 14:23, par Guadalupe

Trong khi đó, công việc lao động cơ bắp cực nhọc, mỗi ngày một người lao động (nghề thợ xây) phải
xây được 97 viên gạch, (bình quân mỗi viên gạch nặng khoảng 18 kg).
Hoặc làm việc trong những cơ quan không
có chức năng đưa người đi [xuất khẩu lao động lừa đảo->http://ipmvn.com.vn/dao-tao/dao-tao-nghe/dao-tao-nghe-pr1.html] động ở nước ngoài nhưng lại tự "vẽ"
ra cho cơ quan mình chức năng đó. Công ty trên có hẹn ngày trả lại tiền nhưng đến ngày em gọi thì không liên lạc được.
Còn khi bạn đỗ rồi, thì các khoản tiền bạn đóng sẽ được ghi cụ thể và quy định ngày nộp rõ ràng nhé.
Đặc biệt, "Lễ Khai trương mở bán Him Lam (...)

Qui êtes-vous ?
Se connecter
Votre message
Mots-clés : C3V Maison citoyenne

Ce formulaire accepte les raccourcis SPIP [->url] {{gras}} {italique} <quote> <code> et le code HTML <q> <del> <ins>. Pour créer des paragraphes, laissez simplement des lignes vides.

Ajouter un document

SPIP | | Plan du site | Suivre la vie du site RSS 2.0
Habillage visuel © digitalnature sous Licence GPL